Tomasz Szymuś

Znakomity muzyk i dyrygent, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w klasie Kompozycji i Aranżacji. Współpracował z zespołami Poluzjanci, Sistars, Golec uOrkiestra, Stanisławem Sojką , Violettą Villas, Justyną Steczkowską, Markiem Torzewskim, Katarzyną Groniec, Anną Marią Jopek, Robertem Janowskim, Jackiem Wójcickim.